BAŠĆINA

Vizija

Časopis BAŠĆINA periodička je publikacija Društva prijatelja glagoljice koja promiče glagoljicu i glagoljašku baštinu. Izlazi jednom godišnje, a do sada je izašlo trinaest brojeva. Novi sadržajni i vizualni identitet dobija 2011. godine. Tekstove objavljuje na latinici i glagoljici.

Promicatelj hrvatske kulture

Promicatelj hrvatske kulture

Časopis na popularnoznanstveni način promiče glagoljičnu sastavnicu hrvatske kulture, pokazujući njezino značenje i ulogu u oblikovanju hrvatskoga jezičnog, književnog, kulturnog, duhovnog i nacionalnog identiteta. Ukazujući na njezinu ulogu čuvara hrvatskog identiteta.

Ustrojstvo BAŠĆINE

Ustrojstvo BAŠĆINE

Svojom koncepcijom povezuje prošlost i sadašnjost glagoljaške baštine. Stoga ima dvije temeljne rubrike, rubriku Iz glagoljaške baštine i rubriku Glagoljica danas.

Rubrikom Iz glagoljaške baštine javnosti prenosi spoznaje do kojih se došlo na temelju znanstvenih istraživanja tijekom posljednjih dvadeset godina, o vrijednosti i značenju pojedinih dijelova glagoljaške baštine, kao i nje u cjelini.

Rubrikom Glagoljica danas upoznaje čitatelje sa svima onima koji se danas na bilo koji način bave glagoljaškom baštinom, pokazujući tako kako se ta izvorna sastavnica hrvatske kulture može ugraditi u svakodnevni život hrvatskoga čovjeka. Donosi primjere i promišljanja kako se baština može uporabiti u svrhu materijalnog blagostanja pojedinca i naroda u cjelini. 

Autori raznih profila

Autori raznih profila

Za Bašćinu pišu stručnjaci različitih profila iz zemlje i svijeta. Uglavnom su sveučilišni profesori, doktori znanosti, magistri, profesori, studenti, ali jednako tako i amateri, zaljubljenici u baštinu. Sve njih povezuje svijest o potrebi očuvanja hrvatskog jezika, kulture, duhovnosti, nacionalnog identiteta na globaliziranoj pozornici današnjeg svijeta s koje velikom brzinom nestaju jezici, a time i narodi koji su se njima služili. 

Želite li se uključiti u očuvanje glagoljaške baštine pisanjem članaka, javite se Uredništvu Bašćine na elektroničku adresu drustvoprijateljaglagoljice@gmail.com. Na istoj se adresi možete pretplatiti na časopis ili kupiti jedan od objavljenih brojeva.